Stazione Saldatura ST50 D50W Connettori

Presa di messa a terra e alimentazione saldatore